Cho một số nguyên K (K<=10^9). Tìm số nguyên N nhỏ nhất thỏa mãn N^N chia hết cho K


Mn giúp mình bài này với ạ :3 Cho một số nguyên K (K<=10^9). Tìm số nguyên N nhỏ nhất thỏa mãn N^N chia hết cho K
Input : 12 Output : 6
Người đăng : Mâyyy
Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé