Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?


Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?
Người đăng : Quốc

CHÀO BẠN, CẢM ƠN BẠN ĐÃ GỬI CÂU HỎI VỀ DIỄN ĐÀN.

Tốc độ góc của một chuyển động tròn là đại lượng do bằng góc mà bán kính OM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi. Đơn vị: rad/s.
Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé