Tìm nguyên n ,biết:


6n + 3 chia hết cho 2n - 2
Người đăng : Bành Thị Đội Quần
Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé