Bài tập về mảng trong C++


Viết chương trình nhập vào một mảng 1 chiều , sau đó tìm xem trong mảng có đoạn tăng nào có số phần tủ nhiều nhất (nhỏ nhất). (Bà con cố suy nghĩ nha !! Tớ đua đáp án sau !!)
Người đăng : Quốc
Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé