Tìm số tự nhiên n để: n + 4 chia hết cho n - 1


Tìm số tự nhiên n để: n + 4 chia hết cho n - 1
Người đăng : Mai Phương

Chào Phương, cảm ơn Phương đã gửi câu hỏi về diễn đàn.

n+4 chia hết n+1
ta có: n+4= (n+1)+3
=> n+1+3 chia hết n+1
=> 3 chia hết n+1
=>n+1€Ư(3)={1;3}
=> n+1=1      n+1=3
  n=1-1        n=3-1
   n=0             n=2

Vậy n thuộc {0;2}


Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé