Học lập trình Tin Tức Đăng

Tại sao phải làm việc có kế hoạch

 

Tại sao phải làm việc có kế hoạch
Người đăng : Nguyễn Thị Phương

Số đối xứng

 

Mn giúp mình bài này với ạ @@
Nhóm những người yêu thích vẻ đẹp của sự cân xứng trong cuộc sống đang thảo luận với nhau về số tự nhiên "ĐẸP". Một số tự nhiên gọi là đối xứng nếu như ta đọc nó từ trái qua phải cũng giống như khi đọc nó từ phải qua trái. Một số tự nhiên là "ĐẸP" đối với họ nếu nó đối xứng và có tổng các chữ số chia hết cho S (S là số thành viên của nhóm). Yêu cầu: Hãy giúp họ đếm xem trong các số nguyên dương không vượt quá N có bao nhiêu số là số "ĐẸP".
Dữ liệu vào từ file văn bản NUMBER.INP:
- Dòng đầu tiên chứa số N
- Dòng thứ hai chứa số nguyên dương S ( 0< S < 109)
Kết quả ghi ra file văn bản NUMBER.OUT: Chỉ một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.
Ví dụ: NUMBER.INP
123 2
NUMBER.OUT
15
Giới hạn:
Sub1: N<=10e6
Sub2 : N<=10e12
Người đăng : minhratnhattt

Cho một số nguyên K (K<=10^9). Tìm số nguyên N nhỏ nhất thỏa mãn N^N chia hết cho K

,  

Mn giúp mình bài này với ạ :3 Cho một số nguyên K (K<=10^9). Tìm số nguyên N nhỏ nhất thỏa mãn N^N chia hết cho K
Input : 12 Output : 6
Người đăng : Mâyyy

Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?

 

Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?
Người đăng : Quốc

Nhiệt độ trái đất

 

Mỗi năm nhiệt độ trái đất tăng lên bao nhiêu
Người đăng : Thanh Hoa

Số nguyên tố nhỏ nhất là bao nhiêu?

 

Số nguyên tố nhỏ nhất là bao nhiêu?
Người đăng : Quốc Bảo

Tìm nguyên n ,biết:

 

6n + 3 chia hết cho 2n - 2
Người đăng : Bành Thị Đội Quần

Thắc mắc về string::npos

 

Mọi người cho mình hỏi string::npos có nghĩa là gì vậy. Mình đã xem qua trên cplusplus nhưng chưa hiểu. Rất mong mọi người giải đáp

Thành phố nào đáng sống nhất Việt Nam

 

Thành phố nào đáng sống nhất Việt Nam
Người đăng : Nguyễn Khánh Ly